Waarom ik blij ben met Donald Trump

Leestijd: ongeveer 1 minuten

Bernie Sanders zou een kans hebben gehad tegen Trump, Clinton is slechts een marionet van het groot-kapitalistische systeem, een voortzetting van de bestaande heteronomie, gefund door de corporaties die onze gehele werkelijkheid met een economisch frame stil leggen – de wereld gereduceerd tot een voorraad economische grondstoffen.

Trump is een gevaarlijke volksmenner, die dat biedt waar de Amerikanen die zich – terecht – door het systeem in de steek voelen gelaten behoefte aan hebben: het geloof in een andere toekomst.

De verlichting heeft de westerse cultuur doen neerkijken op religie – het is immers de wetenschap die het ‘zijnde als waarheid’ ontblootte, begrijpbaar maakte en tegelijkertijd stil legde in universele, ‘objectieve’ wetten.

Paradoxaal genoeg werd hiermee het geloof in onze rationaliteit de nieuwe religie. We zijn echter zowel het geloof in wetenschap als in de economie kwijtgeraakt, waardoor een spirituele leegte is ontstaat waar fascistische stromingen dankbaar gebruik van maken. Als ik niet weet wie ik ben, definieer ik mijzelf als een negatie van de ander:

ik ben dat wat jullie niet zijn.

Moreel handelen is altijd gebaseerd op een gevoel van verbondenheid met een ander – het ontbreken van deze verbinding en de daaruit voortvloeiende wij/zij kloof is het fundament van geweld (Joden/Arabieren, Nederlanders/vluchtelingen, Ariërs/ de rest).

De opdracht waar we voor staan is om een nieuwe religie te creëren, een religie waarbij ik mijn identiteit ophang aan een concept als bijvoorbeeld ‘aardling’ of ‘levend wezen’. De opdracht waar we voor staan, is om de fundamentele verbondenheid met alles wat is te doorvoelen – voorbij angst, boosheid, ego en dualiteit.

Eigenlijk ben ik blij dat Trump gewonnen heeft, want ik geloof in onze creativiteit om iets beters en mooiers neer te zetten.

Wat is jouw geloof?

Roep maar raak!

Momentje...